Muihin henkilöihin kohdistuva vieraanvaraisuus on yrityksen kulua, jos sillä pyritään liiketoiminnan edistämiseen. Yksityismenot eivät ole koskaan yrityksen kulua. Vieraanvaraisuutta voi olla esimerkiksi tarjoilut ravintoloissa, tilavuokrat tai pitopalvelut. Liiketaloudelliset perusteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: edustuskuluihin, kokous- ja neuvottelukuluihin sekä markkinointikuluihin. Alla yhteenveto verovähennettävyydestä:

  • Kokous- ja neuvottelu: 100% vähennettävää
  • Edustus: 50% vähennettävää tuloverotuksessa, arvonlisäveroa ei saa vähentää. 
    • Täsmennyksenä: kulu maksetaan kokonaan yrityksen rahoilla, mutta verotuksessa siitä huomioidaan vain puolet.
  • Markkinointi: 100% vähennettävää  

 

JAOTTELU

Markkinointitilaisuus on avoin tilaisuus, esimerkiksi messut tai vastaavat. Kokous- ja neuvottelutilaisuus tai edustustilaisuus on taas tietylle henkilölle tai ryhmälle järjestetty tilaisuus.

Kokouksessa/neuvottelussa käsitellään tilaisuuden järjestäjänä toimivan yhtiön sisäisiä asioita. Esimerkkejä ovat yrityksen henkilökunnan palaverit sekä tapaamiset asiantuntijan kanssa, jossa käsitellään yrityksen asioita. Ruokailun yhteydessä nautitut alkoholijuomat voidaan lukea tähän ryhmään.  

Edustustilaisuuksia ovat asiakastapaamiset sekä muut häilyvämmin liiketoimintaan liittyvät tilaisuudet. Alkoholitarjoilut, joita ei ole nautittu ruokailun yhteydessä, luetaan edustuskuluihin. Myös edustustarkoituksessa annetut lahjat sisältyvät tähän.

 

TOIMENPITEET

Yrityksen tulee kirjoittaa kirjanpitäjää varten kuittiin tai esim. sähköisen dokumentin tiedostonimeen, minkä luonteisesta kulusta on kyse. Ilman tätä tietoa kirjanpitäjän on usein mahdoton tehdä jaottelua. Tämän lisäksi tulee kirjoittaa niiden yritysten/henkilöiden nimet, kenen kanssa on tavattu. 

 

LÄHDE

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48743/edustusmenot-tuloverotuksessa/