Tänään toinen osa henkilökohtaisen veroilmoituksen vähennyksiin yrittäjän näkökulmasta. Jos et vielä lukenut ensimmäistä osaa, pääset siihen tästä.

 

VÄHENNYKSET ANSIOTULOISTA (JATKUU)

Työhuonevähennys

Jos ammatinharjoittaja tai yhtiön työntekijä tekee töitä kotona, EIKÄ tätä ole huomioitu yrityksen kirjanpidossa, voi hän vähentää kiinteän työhuonevähennyksen henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan. Vähennysluokkia on kolme:

“1) niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajille; 820 euroa/vuosi.

2) niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi eri oppilaitosten opettajille ja sivutoimisille isännöitsijöille tai komitean sihteereille, 410 euroa/vuosi.

3) sekä niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi, 205 euroa/vuosi.

Kun molemmat aviopuolisot käyttävät osapäiväisesti pääansiotulojensa tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi työhuonetta, vähennyksen määränä pidetään yhteensä 615 euroa/vuosi.”

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?uielementsize=2&nodeid=10016#Työhuonevähennys

 

VÄHENNYKSET PÄÄOMATULOISTA

Yleisimpiä pääomatuloja lienevät vuokratulot ja osakkeista tai rahastoista saadut tulot. Nyt puhutaan siis henkilökohtaisessa omistuksessa olevien sijoitusten tuotoista. Pääomatuloista voi vähentää niiden hankkimiseen liittyviä kuluja. Mitä laajempaa sijoitustoiminta on, sitä laajempiin vähennyksiin olet oikeutettu. Selkeitä rajoja ei ole olemassa.

  • Työhuonevähennys samojen luokkien mukaan kuin ansiotulojen kohdalla: “Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta.”
  • Tulonhankkimislainojen korot. Pankkilainojen korot tulevat veroilmoitukselle yleensä automaattisesti, mutta esim. ulkomaisten arvopaperivälittäjien korkokulut eivät.
    • Tulonhankkimislainojen muut kulut kuten kuukausittaiset käsittelykulut ja lainan järjestelypalkkio, joka on siis yleensä muutamia satoja euroja. Nämä eivät tule ilmoitukseen automaattisesti myöskään suomalaisesta pankista otetusta lainasta.
  • Matkakulut esim. sijoitusasunnolle tai omistettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin. Matkakuluja ovat mm. matkaliput, oman ajoneuvon kilometrikorvaukset ja majoitukset. Vuonna 2017 oman henkilöauton käytöstä voi vähentää 0,24€/km.

 

 

VEROVÄHENNYKSET TAKAUTUVASTI

Jos huomaat, että aikaisemmilta vuosilta on jäänyt vähennyksiä tekemättä, voi muutosta hakea viisi vuotta taaksepäin. “Määräaika alkaa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.”

Hakemalla muutosta takautuvasti saa äkkiä suuriakin veronpalautuksia. Tilitoimistomme hoitaa asian pientä osuutta vastaan.