Yleinen pohdinnan aihe on, kannattaisiko auto olla omissa vai yrityksen nimissä. Ammattiautot kuten taksit ja kuorma-autot ym. ovat vakuutusten ja toimilupien takia yleensä oltava yrityksen nimissä. Jos kyseessä on henkilöauto, jota käytetään myös osittain tai kokonaan henkilökohtaisiin ajoihin, päätös vaikeutuu. Yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei voi antaa, vaan riippuu tilanteesta, kumpaanko vaakakuppi kallistuu. Muuttujia on yllättävän paljon, mutta tilanteen voi kuitenkin laskea helpohkosti auki.

Auto omissa nimissä

Yksi vaihtoehto on pitää auto omissa nimissä. Tällöin auton omistaja voi laskuttaa yhtiöltä liiketoiminnan ajoista verotonta kilometrikorvausta, joka on 0,41€/km vuonna 2017. Kilometrikorvauksista muodostuu verovähennyskelpoista kulua yhtiölle. Kilometrikorvauksen lisäksi mitään autoon liittyviä kuluja ei voi tällöin vähentää yhtiön verotuksessa.

Omissa nimissä pitämistä puoltaa jos auto on edullinen ja jos liiketoiminnan ajoja tulee kilometreissä paljon. Tällaisessa tapauksissa saatu kilometrikorvaus voi olla helposti enemmän kuin auton todelliset kulut, jolloin kilometrikorvausten nostaminen on kannattavaa. Kilometrikorvaus kun on sama, riippumatta ajatko 20 vuotta vanhalla Ladalla tai uudella Ferrarilla.    

Auto osakeyhtiön nimissä

Jos osakeyhtiö omistaa auton, ei kuljettaja ole oikeutettu kilometrikorvauksiin. Tällöin kuitenkin auton ostohinta ja kaikki siihen liittyvät kulut kuten vakuutukset, korjaukset ja huollot, polttoaineet, verot ym. ovat yhtiön verovähennyskelpoista kulua.

Ostohintaa ei voi kirjata kuluksi kerralla, vaan korkeintaan 25% menojäännöspoistoina. Jos auton ostohinta on 10.000€, vähennetään ensimmäisenä vuonna 2.500€, toisena 0,25*7.500€=1.875€ jne.

Jos osakeyhtiön omistaja tai työntekijä ajaa henkilökohtaisia ajojaan yhtiön autolla, muodostuu hänelle ansiotuloverotuksessa verotettava luontoisetu autoetu. Tarkoittaa sitä, että henkilön verotettaviin ansiotuloihin lisätään autoedun arvo, esim. 500€/kk. Autoedun arvo riippuu auton iästä, hinnasta ja autoedun tyypistä. On mahdollista valita “käyttöetu” tai “vapaa autoetu”, joista ensimmäisessä henkilö maksaa itse polttoaineet ja jälkimmäisessä yhtiö. Autoedun määrää voi laskeskella esim. seuraavalla laskurilla: http://prosentti.vero.fi/Autoetulaskuri/Erittely.aspx?language=FIN. Henkilöauton tapauksessa Verottaja lähtökohtaisesti langettaa autoedun, ellei yrittäjällä ole toista autoa omissa nimissä henkilökohtaiseen käyttöön tai auto ole ammattikäytössä kuten taksina.

Arvonlisäverotus

Jos autolla on vähänkään henkilökohtaista ajoa, arvonlisäveroa ei saa vähentää ollenkaan. Henkilöauton tapauksessa Verottaja ei lähtökohtaisesti hyväksy alv-vähennyksiä, ellei yrittäjällä ole toista autoa omissa nimissä henkilökohtaiseen käyttöön tai auto ole ammattikäytössä kuten taksina. Pakettiauton kohdalla vähennykset taas lähtökohtaisesti hyväksytään, jos siis ajoneuvolle on liiketoiminnallinen peruste. Jos arvonlisäveron vähennysoikeus täyttyy, yleensä auto kannattaa olla yhtiön nimissä auton kulujen alvien vähennysoikeuden takia. Auton hankintahinnastakin pääsee vähentämään ALV:n, jos auto ostetaan uutena tai toiselta yritykseltä.

Yhteenveto

Jos arvonlisäverovähennysoikeus täyttyy tai autoetua ei muodostu, auto kannattaa olla lähes poikkeuksetta yhtiön nimissä. Jos näin ei ole, auto on edullinen ja ajoja on paljon, omissa nimissä pitäminen on usein kannattavampaa, koska kilometrikorvauksista kertyy auton todellisia kuluja enemmän. Jos auton hinta ja sen ylläpitokulut sen sijaan ovat korkeat ja ajoja on vähän, vaaka kallistuu yhtiön nimissä pitämiseen. Jos tilanne on näiden kahden keskivälillä, erot eivät luultavasti ole suuria, päätät kummin vain. Suosittelen kuitenkin laskemaan molempien vaihtoehtojen kustannukset ja verohyödyt.