Yritys voi antaa työntekijöilleen tietyin edellytyksin verovapaan joululahjan. Tarkoittaa siis sitä, että lahjasta ei koidu työntekijälle verotettavaa tuloa, mutta yritys voi vähentää lahjan verotuksessaan. Myös itse yrittäjä katsotaan työntekijäksi, pois lukien toiminimiyrittäjä.

Jotta lahja voidaan katsoa verovapaaksi, on sen oltava arvoltaan vähäinen, enintään 100 euron arvoinen. Lahja ei saa olla rahaa tai helposti rahaksi muutettavaa, eikä se saa olla työntekijän itse valitsema. Näin ollen laajat lahjakortit tai henkilökohtaiset tuotteet eivät ole verovapaita. Alla verohallinnon ohjetekstiä aiheeseen liittyen.

Vähäinen lahja

Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna henkilökunnalle annettavia huomionosoituksia, (esim. joulukinkkua tai herkkukoria) joiden tulee olla merkkipäivälahjoihin verrattuna arvoltaan vähäisiä esinelahjoja. Lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

Palkaksi katsottava lahja

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita (esim. KHO 1982 II 572). Ostokorttia ja muuta kuin tietyn yksilöidyn esineen ostamista varten annettua lahjakorttia, samoin kuin sellaista lahjaa, esim. osaketta, joka on helposti rahaksi muutettavissa, on aina pidettävä veronalaisena tulona. Merkkipäivälahjoina saadut matkat on rinnastettu esinelahjoihin, jos lahja on annettu matkana, jota saaja ei ole voinut valita. Matkatoimiston lahjakorttina annettu matka sitä vastoin katsotaan veronalaiseksi tuloksi.

 

LÄHDE:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48737/merkkipaivalahja_tai_muu_vahainen_lahj/