Tuloverolaissa on säädetty tavanomainen ja kohtuullinen, koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta verovapaaksi eduksi. Tarkoittaa siis sitä, että työnantajayritys voi maksaa kyseisen toiminnan kulut ja vähentää ne yhtiön verotuksessa, eikä työntekijöillekään koidu verotettavaa etua. Edellytys on, että työnantaja järjestää toiminnan sekä valitsee sen muodon sekä ajankohdan.

 

Omaehtoinen toiminta

Vuonna 2009 lisättiin verovapaaksi eduksi myös työntekijän omaehtoinen toiminta. Sen periaate on, että työnantaja voi maksaa työntekijöidensä puolesta työntekijöiden itse valitsemia liikunta- ja kulttuuripalveluja työntekijän itse valitsemina aikoina, eikä työntekijälle koidu tästä edusta verotettavaa etua. Omaehtoiselle toiminnalle kohtuullisena summana pidetään 400€ vuodessa per työntekijä.

Edellytykset:

  • Työnantajan on tehtävä sopimus palveluntarjoajan kanssa.
  • Työnantaja maksaa kustannukset suoraan tai tarjoaa työntekijälle maksuvälineen, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti, kuten liikunta- ja kulttuuriseteli/-kortti
  • “Työnantajan tarjoamana toimintana ei voida hyväksyä sellaista menettelyä, jossa työnantaja maksaa työntekijälle rahaa työntekijän harrastustoiminnasta antamia kuitteja vastaan.”
  • Koko henkilökunnalla oltava mahdollisuus omaehtoiseen etuun.

 

 

Mitä lasketaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan alle?

  • Liikunta: “Veroton liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita suomalaiset yleisesti harrastavat. “
  • Kulttuuri: “Jotta tapahtuma olisi verovapaa, tulee sen olla taiteen alan tilaisuus. Jos tilaisuudella on pääasiallisesti kaupallinen luonne, sitä ei voida hyväksyä säännöksen tarkoittamaksi verovapaaksi kulttuuritoiminnaksi.”

 

Onko yrittäjä oikeutettu etuun?

“Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön) työskentelevä osakas voi kuitenkin nostaa työstään rahapalkkaa tai luontoisetua. Tällainen osakas voi siten saada myös omaehtoisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan verovapaasti kuten muutkin palkansaajat.”

“Sitä vastoin liikkeen- tai ammatinharjoittaja (toiminimiyrittäjä) ei voi olla itsensä työntekijä. Tällöin omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan kustannuksetkaan eivät ole hänen osaltaan verovapaita.Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on työntekijöitä, hän voi olla mukana työntekijöitä varten järjestetyissä kollektiivisissa virkistys- ja harrastustoimintatilaisuuksissa yhdessä työntekijöiden kanssa ja kustannukset ovat vähennyskelpoisia myös hänen itsensä osalta.”

 

Arvonlisävero

“Kun työnantaja antaa henkilökuntaetuna liikunta- ja kulttuuripalvelua, hän ei saa vähentää palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa, vaikka työnantaja saisi suoraan järjestäjälle maksettaessa siitä arvonlisäverollisen laskun tai kuitin.”

 

Tämä teksti on lyhennelmä Verohallinnon ohjeistuksesta.