Jos yrittäjä työskentelee omassa asunnossaan, on hän myös oikeutettu siirtämään osan asunnon kuluista yritykselleen. Verotuksessa periaate on, että oman asunnon yhteydessä olevan työtilan kulut voi vähentää joko työhuonevähennyksen tai todellisten kulujen mukaan.

 

Toiminimi

Todelliset kulut lasketaan suhteuttamalla koko asunnon kulut kuten vuokrat, yhtiövastikkeet, sähköt, vedet, kotivakuutukset ym. siihen neliömäärään, joka on yrityksen käytössä. Arvioidessaan todellisia kuluja Verohallinto huomioi myös yrityksen liikevaihdon ja toimialan. Hyvin pieni toiminta tai toimiala, joka ei tarvitse työtilaa, voi siis olla este verovähennykselle.

 

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä todellisten kulujen siirto yritykselle toteutetaan vuokraamalla työtila yhtiölle. Jos kyseessä on työsuhdeasunto, voidaan siitä osittaa työtila yhtiön käyttöön, jolloin myös verotettavan asuntoedun määrä pienenee vastaavasti.

Vuokran tulee olla markkinahintaa vastaava, eli saman verran mitä vastaava tila alueella maksaisi. Jos kyseessä on vuokra-asunto, työtilan vuokrassa ei tarvitse olla sama neliöhinta kuin asunnon vuokrassa.

Verotuksellisesti huomioitavaa tässä on se, että työtilan vuokratuotosta koituu vuokranantajalle eli yrittäjälle ja hänen kanssaan asuntoa hallitseville “tavallista” vuokratuloa, joka verotetaan pääomatulona. Tästä vuokratulosta voi kuitenkin tulonhankkimiskuluna vähentää asunnon kulut siltä osin kuin ne kohdistuvat työtilaan. Täten siis työtilan vuokran asettaminen vähennyskelpoisia kuluja korkeammaksi muodostaa ylittävältä osalta yrittäjälle pääomatuloa ja vastaavasti vähennyskelpoista kulua yhtiölle.

 

Työhuonevähennys

Jos yllä esiteltyjen todellisten kulujen vähentäminen ei ole mahdollista tai ne jäävät hyvin pieniksi, aina voi käyttää kiinteää työhuonevähennystä. Työhuonevähennys vähennetään henkilökohtaisella veroilmoituksella. Yrittäjä arvioi vähennyksen Verohallinnon ohjeistuksen mukaan:

  • niille verovelvollisille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajille, 820 euroa/vuosi
  • niille verovelvollisille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi eri oppilaitosten opettajille ja sivutoimisille isännöitsijöille tai komitean sihteereille, 410 euroa/vuosi
  • niille verovelvollisille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi, 205 euroa/vuosi.

 

LÄHTEET

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/elinkeinotoiminnan_tuotot_ja_kulut/tyotilan_vuokr/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49336/vuokratulojen_verotu/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48490/tulonhankkimiskulut_ansiotuloist4/