Sähköisen kirjanpidon palvelupaketit

 

 

Sähköinen kirjanpito edellyttää asiakkaalta siirtymistä sähköiseen myyntilaskutukseen, sähköiseen ostolaskujen vastaanottoon sekä laskujen maksatukseen pankkiohjelman avulla. Papereita ja verkkopankkia käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa.

Pieni yhtiö

165,00/kk
 • Näppärä paketti pienille sähköisille toimijoille
 • Oleellisimmat työkalut, tehokas hinta!

Kasvava yhtiö

295,00/kk
 • Ota automaatiosta kaikki irti toiminnan kasvaessa
 • Laajemmat työkalut, enemmän tapahtumia

Laaja yhteiskäyttö

500,00+/kk
 • Räätälöity ohjelmisto ja työnjako kun haluatte vielä enemmän
 • Integraatiot muihin järjestelmiin

PIENI YHTIÖ 165,00€/kk

ASIAKKAAN TYÖKALUT

Sähköinen ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely on asiakkaan kannalta ehkä suurin helpotus, jonka sähköinen taloushallinto tuo tullessaan. Yhtiölle tulevat laskut tilataan verkkolaskuosoitteeseen verkkolaskuna tai skannauspalveluosoitteeseen sähköposti- tai paperilaskuna, joka muuntaa laskut verkkolaskumuotoon. Asiakas pääsee kirjautumaan ostolaskujen käsittelyyn selaimella mistä vaan. Asiakas tarkastaa laskun oikeellisuuden ja klikkaa sen maksuun, tilitoimisto ja automatiikka hoitavat loput. Katso maksatuksesta lisää kohdasta “Pankkiliikenteen hallinta”. Ei enää tarvetta tallentaa laskua tai mennä maksamaan sitä verkkopankkiin. Saapuneista laskuista voidaan laittaa tulemaan ilmoitus sähköpostiin.

Yrityksen talouden seuranta

Kun osto- ja myyntilaskut tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon lähetyshetkellä, on kirjanpito jatkuvasti ajan tasalla. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas voi seurantasovellusten avustuksella tarkastelemaan yhtiön taloudellista tilannetta yhdessä näkymässä ja porautua tarvittaessa syvemmälle, laskutasolle asti. Yleisimpiä seurattavia asioita ovat mm. tulos, pankkitilit, myyntisaamiset ja ostovelat.

OPTIONA

Myyntilaskutussovellus +20,00€/kk

Asiakkaan on mahdollista käyttää myyntilaskutukseen Fivaldiin integroitua selaimessa toimivaa WebLaskutus-sovellusta. Lähetetyt laskut tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon ja mikä parasta, näet mitkä laskut asiakkaasi on maksanut ja mitkä ovat vielä avoinna. WebLaskutuksen kautta lähetettyjä laskuja ei lasketa mukaan kuukausittaista tositemäärää laskettaessa.

TILITOIMISTO

Kirjanpito - 30 ostotositetta/kk

Pienen yhtiön pakettiin sisältyy 30 kappaletta ostotositteita kuukautta kohti keskimäärin. Jos tositteiden määrä vaihtelee kuukausittain, ei hätää, vaihtelu tasataan tilikauden sisällä.

Tositteiksi lasketaan ostolaskut sekä muut tositteet tai tapahtumat. Fivaldin WebLaskutuksella lähetettyjä myyntilaskuja ei lasketa, muiden laskutusohjelmien kohdalla täytyy katsoa tapauskohtaisesti. Hyvien yhteenvetojen avulla päästään kuitenkin vähällä.

Pankkiyhteyden hallinta

Pankkiyhteyden hallinta näkyy asiakkaalle laskujen maksatuksena, myyntireskontran tilanteen ja pankkitilien saldojen päivityksenä.

Kun asiakas hyväksyy ostolaskun, siirtyy se automaattisesti pankkiin maksuun tilitoimiston tekemässä päivittäisessä pankkiohjelman ajossa.

Ympärivuotinen tuki

Tilitoimistoon voi soittaa tai lähettää viestiä ympäri vuoden ja pienet neuvonnat sisältyvät hintaan. Suunnittelua tai pitkiä sähköpostiviestejä vaativissa tapauksissa sovelletaan tuntilaskutusta. Tuntilaskutustöistä sovitaan aina yhteisesti.

LISÄMAKSUSTA

Paketin ylittävät tositteet 2,50€/kpl

Pienen yhtiön pakettiin sisältyy 30kpl tositteita kuukautta kohti keskimäärin. Jos tilikauden aikana tositteita kertyy yli 360kpl, ylimenevät tositteet maksavat 2,50€/kpl. Kun tositemäärät nousevat selkeästi pienen paketin rajojen yli, on suositeltavaa siirtyä järeämpään kasvavan yhtiön pakettiin, jossa tositerajat ovat suuremmat ja tositekohtainen veloitus matalampi.

Palkanlaskenta

Sampsanon hinnat palkanlaskennalle:

 • Palkkalaskelma 18,00€/kpl
 • Vuosi-ilmoitus 35,00€/kpl/viranomainen

Useampien työntekijöiden tapauksessa palkkahallinto pyritään ulkoistamaan palkanlaskentaan erikoistuneelle yhteistyökumppanille, Pirkanmaan Palkkapalvelulle. He toimivat saman ohjelman kautta ja sähköisyys mahdollistaa mm. automaattisen palkkojen maksatuksen.

Ilmoitushinnasto

Kaikki alla olevat ilmoitukset 18,00€/kpl

 • ALV-ilmoitus
 • Ennakonpidätys osingoista
 • Osinkojen vuosi-ilmoitus
 • Yhteenveto EU-myynneistä
Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattori Maventa laskuttaa toteutuneiden tapahtumien perusteella suoraan käyttäjää. Palvelussa ei ole erillistä kuukausimaksua.

Skannauspalvelu on laskuttajille ilmoitettu sähköposti- ja postiosoite, joka muuntaa laskut sähköiseen muotoon ja välittää ne käyttäjän ostolaskujen käsittelyyn. Jos haluat lähettää asiakkaallesi paperilaskuja, onnistuu se näppärästi laskutusohjelman tulostuspalvelun avulla ilman laskun tulostusta, kirjekuorta ja postitusta.

HINNASTO

 • Verkkolaskun vastaanotto 0,43€ / lasku
 • Vastaanotto skannauspalvelusta 0,80€ / lasku
 • Verkkolaskun lähetys 0,43€ / lasku
 • Tulostuspalvelu alkaen 1,17€ / lasku
Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätös ja veroilmoitus hoituvat yleensä sähköiseen kirjanpitoon siirryttyä sujuvasti, koska kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla.

 • Tuntihinta 75,00€/h
 • Tilinpäätös – minimiveloitus 3,0h
 • Veroilmoitus – minimiveloitus 1,5h
Konsultointi ja muut työt

Suunnittelua tai pitkiä selvityksiä vaativat työt, jotka eivät lukeudu paketteihin sisältyvään neuvontaan, luetaan konsultoinniksi. Konsultoinnista ja mahdollisista muista erikoistöistä veloitetaan tuntihinta 65,00€/h. Tuntilaskutettavista töistä sovitaan aina yhdessä.

KASVAVA YHTIÖ 295,00€/kk

ASIAKKAAN TYÖKALUT

Sähköinen ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely on asiakkaan kannalta ehkä suurin helpotus, jonka sähköinen taloushallinto tuo tullessaan. Yhtiölle tulevat laskut tilataan verkkolaskuosoitteeseen verkkolaskuna tai skannauspalveluosoitteeseen sähköposti- tai paperilaskuna, joka muuntaa laskut verkkolaskumuotoon. Asiakas pääsee kirjautumaan ostolaskujen käsittelyyn selaimella mistä vaan. Asiakas tarkastaa laskun oikeellisuuden ja klikkaa sen maksuun, tilitoimisto ja automatiikka hoitavat loput. Katso maksatuksesta lisää kohdasta “Pankkiliikenteen hallinta”. Ei enää tarvetta tallentaa laskua tai mennä maksamaan sitä verkkopankkiin. Saapuneista laskuista voidaan laittaa tulemaan ilmoitus sähköpostiin.

Yrityksen talouden seuranta

Kun osto- ja myyntilaskut tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon lähetyshetkellä, on kirjanpito jatkuvasti ajan tasalla. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas voi seurantasovellusten avustuksella tarkastelemaan yhtiön taloudellista tilannetta yhdessä näkymässä ja porautua tarvittaessa syvemmälle, laskutasolle asti. Yleisimpiä seurattavia asioita ovat mm. tulos, pankkitilit, myyntisaamiset ja ostovelat.

Myyntilaskutussovellus

Kasvavan yhtiön pakettiin sisältyy Fivaldiin integroitu selaimessa toimiva WebLaskutus-sovellus. Lähetetyt laskut tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon ja mikä parasta, näet mitkä laskut asiakkaasi on maksanut ja mitkä ovat vielä avoinna. WebLaskutuksen kautta lähetettyjä laskuja ei lasketa mukaan kuukausittaista tositemäärää laskettaessa.

Perintätyökalu

Perintätyökalun avulla voit siirtää erääntyneet saatavasi kätevästi perintätoimisto Visma Duetto:n huoleksi. Palvelu ei maksa käyttäjälle mitään, kun perintäkulut veloitetaan asiakkaalta. Lue lisää Visma Duetto:n sivuilta.

TILITOIMISTO

Kirjanpito - 90 ostotositetta/kk

Kasvavan yhtiön pakettiin sisältyy 90 kappaletta ostotositteita kuukautta kohti keskimäärin. Jos tositteiden määrä vaihtelee kuukausittain, ei hätää, vaihtelu tasataan tilikauden sisällä.

Tositteiksi lasketaan ostolaskut sekä muut tositteet tai tapahtumat. Fivaldin WebLaskutuksella lähetettyjä myyntilaskuja ei lasketa, muiden laskutusohjelmien kohdalla täytyy katsoa tapauskohtaisesti. Hyvien yhteenvetojen avulla päästään kuitenkin vähällä.

Pankkiyhteyden hallinta

Pankkiyhteyden hallinta näkyy asiakkaalle laskujen maksatuksena, myyntireskontran tilanteen ja pankkitilien saldojen päivityksenä.

Kun asiakas hyväksyy ostolaskun, siirtyy se automaattisesti pankkiin maksuun tilitoimiston tekemässä päivittäisessä pankkiohjelman ajossa.

Ympärivuotinen tuki

Tilitoimistoon voi soittaa tai lähettää viestiä ympäri vuoden ja pienet neuvonnat sisältyvät hintaan. Suunnittelua tai pitkiä sähköpostiviestejä vaativissa tapauksissa sovelletaan tuntilaskutusta. Tuntilaskutustöistä sovitaan aina yhteisesti.

LISÄMAKSUSTA

Paketin ylittävät tositteet 2,00€/kpl

Kasvavan yhtiön pakettiin sisältyy 90kpl tositteita kuukautta kohti keskimäärin. Jos tilikauden aikana tositteita kertyy yli 1080kpl, ylimenevät tositteet maksavat 2,00€/kpl.

Palkanlaskenta

Sampsanon hinnat palkanlaskennalle:

 • Palkkalaskelma 18,00€/kpl
 • Vuosi-ilmoitus 35,00€/kpl/viranomainen

Useampien työntekijöiden tapauksessa palkkahallinto pyritään ulkoistamaan palkanlaskentaan erikoistuneelle yhteistyökumppanille, Pirkanmaan Palkkapalvelulle. He toimivat saman ohjelman kautta ja sähköisyys mahdollistaa mm. automaattisen palkkojen maksatuksen.

Ilmoitushinnasto

Kaikki alla olevat ilmoitukset 18,00€/kpl

 • ALV-ilmoitus
 • Ennakonpidätys osingoista
 • Osinkojen vuosi-ilmoitus
 • Yhteenveto EU-myynneistä
Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattori Maventa laskuttaa toteutuneiden tapahtumien perusteella suoraan käyttäjää. Palvelussa ei ole erillistä kuukausimaksua.

Skannauspalvelu on laskuttajille ilmoitettu sähköposti- ja postiosoite, joka muuntaa laskut sähköiseen muotoon ja välittää ne käyttäjän ostolaskujen käsittelyyn. Jos haluat lähettää asiakkaallesi paperilaskuja, onnistuu se näppärästi laskutusohjelman tulostuspalvelun avulla ilman laskun tulostusta, kirjekuorta ja postitusta.

HINNASTO

 • Verkkolaskun vastaanotto 0,42€ / lasku
 • Vastaanotto skannauspalvelusta 0,76€ / lasku
 • Verkkolaskun lähetys 0,42€ / lasku
 • Tulostuspalvelu alkaen 1,12€ / lasku
Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätös ja veroilmoitus hoituvat yleensä sähköiseen kirjanpitoon siirryttyä sujuvasti, koska kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla.

 • Tuntihinta 75,00€/h
 • Tilinpäätös – minimiveloitus 3,0h
 • Veroilmoitus – minimiveloitus 1,5h
Konsultointi ja muut työt

Suunnittelua tai pitkiä selvityksiä vaativat työt, jotka eivät lukeudu paketteihin sisältyvään neuvontaan, luetaan konsultoinniksi. Konsultoinnista ja mahdollisista muista erikoistöistä veloitetaan tuntihinta 65,00€/h. Tuntilaskutettavista töistä sovitaan aina yhdessä.

LAAJA YHTEISKÄYTTÖ

 • Asiakkaiden omat ERP-ratkaisut ja integraatio tilitoimistoon

 

 • Tilitoimisto voi myös tarjota laajemman kokonaisuuden sisältäen esimerkiksi reskontrat, varastohallinnan, kirjanpidon ja palkkalaskennan asiakkaan käyttöön.

 

 • Mahdollisuus myös ohjelmistokumppani Visman muihin ERP ratkaisuihin. Tutustu visma.fi

Sampsano Oy

Palvelua ja tämän päivän osaamista

© 2020 Sampsano Oy

Sampsa Leskinen
Sampsano Oy
2674833-2
044 270 9004
toimisto@sampsano.fi
Koirasaarenrinne 3 B 11
00840 HELSINKI

Erik Makkonen
Oy Admin Grapheum Ab
2677370-6 
044 972 7088
erik.makkonen@hypolatur.fi
Aleksanterinkatu 15 B
00100 HELSINKI