UKK

Usein kysytyt kysymykset

Kirjanpito-
aineisto

Tosite

Tosite on lasku, kuitti tai muu selvitys tapahtumasta.

Tositteesta selviää tapahtuma, päivämäärä, summa ja arvonlisäveron määrä.

Jos tositteesta ei käy selvästi ilmi ostetun tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus, tulee siihen kirjoittaa selvitys tilitoimistoa varten.

Vienti

Vienti tarkoittaa tositteen purkamista kirjanpitovienneiksi. Yksi tosite sisältää siis yleensä useita vientejä. Yleisin vientimäärä/tosite on 2 kappaletta.

Esimerkki, 2 vientiä

LVI-alan yritys on ostanut tarvikkeita alan liikkeestä 60 eurolla ja maksanut ne yrityksen pankkikortilla. Viennit:

 1. Debet ”ostot (ALV 24%)” 60€
 2. Kredit ”pankkitili” 60€

Yhteensä kaksi (2) vientiä

ALV-kirjausta tilitoimistomme ei laske vienniksi. Useimmat tilitoimistot laskevat, me emme! Huomioi tämä vertaillessasi tilitoimistojen hintoja. Jos näin olisi, alvilliset ostokset jaettasiin vielä kahtia.

Esimerkki 1 (tilitoimisto, jossa ALV-kirjaus lasketaan vienniksi). LVI-alan yritys on ostanut tarvikkeita alan liikkeestä 60 eurolla ja maksanut ne yrityksen pankkikortilla. Viennit:

 1. Debet ”ostot (ALV 24%)” 48,39€
 2. Debet ”ALV 24” 11,61€
 3. Kredit ”pankkitili” 60€

Yhteensä kolme (3) vientiä!

Aineisto

Jokaisesta yritystoiminnan taloudellisesta tapahtumasta tarvitaan tosite. Ilman tositetta tilitoimisto ei voi kirjata tapahtumaa liiketoimintaan kuuluvaksi, vaan se katsotaan yksityiseksi. Jokaiselle tapahtumalle tarvitaan aina tosite ja selvitys maksusta. Merkintä tiliotteessa (tai kassakirjassa tai muussa vastaavassa) on dokumentti tilitoimistolle siitä, mistä/minne raha on maksettu. Muu selvitys voi olla esim. ”maksettu henkilökohtaiselta tilltä”

Tilitoimistolle toimitettavaan aineistoon sisältyy yleensä seuraavanlaisia tositteita:

 • Tiliote
 • Myyntitositteet (esim. myyntilaskut, kassaraportti, myyntipäiväkirja)
 • Ostotositteet (esim. ostolaskut, ostokuitit)
 • Muut tositteet (esim. vuokrasopimus, verottajan lähettämät maksuliput)
Sähköinen aineisto

Tilitoimisto Sampsano Helsinki pyrkii siirtymään sähköiseen aineistoon. Lakimuutoksen myötä kirjanpitoaineiston voi säilyttää kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. TIlitoimistomme tarjoaa helpot ratkaisut sähköiseen tallentamiseen ja neuvomme tarvittaessa siirtymässä. Kaikissa tapauksissa asiakas voi itse vaikuttaa kirjanpidon hintaan järjestämällä tositteet ohjeiden mukaisesti.

Tositteiden järjestäminen

Tilitoimistomme toive olisi, että tositteet on jaoteltu eri ryhmiin sen mukaan, onko maksu maksettu/vastaanotettu:

 1. yrityksen pankkitililtä
 2. yrityksen käteiskassasta
 3. henkilökohtaiselta tililtä / henkilökohtaisella käteisellä. Jos yrittäjiä/työntekijöitä on useita, tulisi ostokuittiin kirjata maksajan nimi.

 

Palkkalaskelma

Mitä sisältyy laskelmaan?

Hinta / laskelma sisältää:

Asiakas toimittaa tilitoimistolle seuraavat tiedot:

 1. Palkansaajan verokortti
 2. Maksettava bruttopalkka
 3. Mahdolliset muut maksetut etuudet

Tilitoimisto tekee työnantajasuorituksista ilmoituksen verohallintoon ja lähettää asiakkaalle palkkalaskelman maksuohjeineen.

Mahdolliset muut tilitoimiston työt veloitetaan tuntihinnan mukaan.

Lisätyö

Lisätyö

Lisätöistä tilitoimistomme veloittaa tuntien mukaan. Lisätöitä tehdään muun muassa seuraavissa tapauksissa:

 1. Aineiston järjestäminen vaadittuun tasoon. Ks. ”Aineiston järjestäminen” yllä.
 2. Ylimääräiset selvittelyt, kyselyt, täsmäytykset
 3. Yhteisen edun eteen tehty lisätyö: Tilitoimisto katsoo, että kirjanpitovientien määrää voidaan pienentää esimerkiksi niputtamalla useita saman lajin tositteita yhdeksi ja näin tehdä lisätyötä vähentäen kokonaistyömäärää sekä asiakkaan kustannuksia.

Sähköinen taloushallinto

Käyttöönotto

Käyttöönotto sisältää:

 • Yrityksen perustaminen sähköiseen järjestelmään
 • Yrityskohtaiset asetukset
 • Verkkolaskutuksen avaaminen ja laskutusohje toimittajia varten
 • Asiakkaan pankkitilin liittäminen tilitoimiston WS-kanavaan
 • Käyttökoulutus
Perusmaksu

Sähköisen taloushallinnon perusominaisuudet, jotka kuuluvat jokaiseen Sampsanon sähköisen taloushallinnon pakettiin

 • Käyttöliittymä Visma Fivaldi -sähköiseen järjestelmään seuraavilla ominaisuuksilla:
  • Dashboard
  • Raportointi
  • Kirjanpidon selailu
  • Arkiston käyttö
 • Verkkolaskuoperaattori Maventa
 • Pankkiyhteys tilitoimiston Web Services -kanavassa
 • Arkisto

 

Sampsano Oy

Palvelua ja tämän päivän osaamista

© 2020 Sampsano Oy

Sampsa Leskinen
Sampsano Oy
2674833-2
044 270 9004
toimisto@sampsano.fi
Koirasaarenrinne 3 B 11
00840 HELSINKI

Erik Makkonen
Oy Admin Grapheum Ab
2677370-6 
044 972 7088
erik.makkonen@hypolatur.fi
Aleksanterinkatu 15 B
00100 HELSINKI